ΑΡΧΙΚΗ

Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ε.Ε – SRM & PARTNERS, ιδρύθηκε το 2017…

Υπηρεσίες

Το εργαστήριο εκτελεί όλες τις δοκιμές Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής. Ακόμα δύναται να εκτελέσει εξειδικευμένες δοκιμές…

Επικοινωνία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ε.Ε.
Ποταμιάνου 14

Lab Testing & Standards Related Websites